Εταιρική ταυτότητα

Μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει:

  • λογότυπο
  • επαγγελματικές κάρτες
  • φακέλους διαφόρων διαστάσεων
  • folders
  • μπλοκ παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια κ.ά.)

και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει άμεση απήχηση στο αγοραστικό κοινό κάνοντας εύκολα αναγνωρίσιμη την επιχείρησή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες